Racionalne funkcije
 

Racionalne funkcije vaja 16


Dana je racionalna funkcija:
  • Za to funkcijo izračunajte in zapišite ničlo, pol, enačbo vodoravne asimptote in presečišče z ordinatno osjo.


  • Skicirajte graf funkcije v koordinatni sistem.


  • Natančno izračunajte .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej