Racionalne funkcije
 

Racionalne funkcije vaja 15


Dana je racionalna funkcija
  • Izračunajte ničlo, pol in presečišče grafa funkcije f z ordinatno osjo ter zapišite enačbo vodoravne asimptote.

  • Narišite graf funkcije f v dani koordinatni sistem in zapišite, za katere vrednosti spremenljivke x je f(x) > 0.

  • Natančno izračunajte vrednost izraza:
 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh