Racionalne funkcije
 

Racionalne funkcije vaja 14


Dana je racionalna funkcija
  • Določite ničlo, pol, enačbo vodoravne asimptote in presečišče z ordinatno osjo za funkcijo.


  • Narišite graf funkcije.


  • Rešite enačbo
 

glavni avtor in urednik gradiva: Bojan Petek