Poklicna matura 2009, jesenski rok
 

Poklicna matura 2009, jesenski rok vaja 10


Dana je racionalna funkcija
  • Določite ničlo, pol, enačbo vodoravne asimptote in presečišče z ordinatno osjo za funkcijo.


  • Narišite graf funkcije.


  • Rešite enačbo
 

glavni avtor in urednik gradiva: Bojan Petek