Grafi kotnih funkcij
 

Grafi kotnih funkcij vaja 2


Dana je funkcija .


  • Na intervalu narišite graf funkcije.


  • Zapišite ničle funkcije in njeno zalogo vrednosti.


  • Na katerem intervalu je funkcija padajoča?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.