Grafi kotnih funkcij
 

Grafi kotnih funkcij vaja 3


Dana je funkcija . Izračunajte ničle te funkcije in narišite njen graf v dani koordinatni sistem. 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh