Kotne funkcije
 

Kotne funkcije vaja 14


Zapišite ničle in abscise maksimumov in minimumov dane funkcije.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.