Grafi kotnih funkcij
 

Grafi kotnih funkcij vaja 4


Dana je funkcija


Izračunajte:


  • Ničle


  • Abscise točk, v katerih funkcija doseže maksimalno in minimalno vrednost in


  • Narišite graf funkcije


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.