Gravitacija
 

Gravitacija vaja 14


Dva satelita, vsak z maso 1 tona, krožita okoli Zemlje po istem tiru. Oddaljenost med njima je 100 m. S kolikšnim pospeškom se približujeta? Gravitacijska konstanta je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana