Gravitacija
 

Gravitacija vaja 15


Dva satelita krožita okoli Zemlje. Radij kroženja drugega satelita je dvakrat večji od radija kroženja prvega satelita. Kolikšno je razmerje hitrosti prvega in drugega satelita?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana