Dve železni krogli z radijem 6 in 10 cm se dotikata. Kolikšna je privlačna sila med njima? Gostota železa je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana