Sonce, Zemlja in Luna tvorijo ob prvem ali zadnjem krajcu pravokotni trikotnik s katetama 380 000 km in 150 milionov kilometrov. Kolikšna je rezultanta gravitacijskih sil na Luno? Masa Zemlje je , masa Sonca je 330 000 krat večja, masa Lune pa 81 krat manjša od zemljine mase.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana