Kje na zveznici Zemlja, Luna, je rezultanta gravitacijskij sil obeh teles nič? Oddaljenost med Zemljo in Luno je 380000 km masa Zemlje je , masa Lune pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana