Hidroliza soli in pufri fb
 

Hidroliza soli in pufri
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Med postopkom nevtralizacije nastanejo soli. Običajno so soli v vodnih raztopinah disocirane na posamezne ione. Nekateri izmed ionov lahko po disociaciji reagirajo še z vodo.


Hidroliza je izraz za reakcijo med ioni in vodo.Hidroliza posameznih ionov povzroči nastanek oksonijevih ali hidroksidnih ionov. Prisotnost teh ionov pa vpliva na pH raztopin izbranih soli.


Kisline, baze in njihove soliV gradivu Nevtralizacija in titracija smo spoznali, da kisline in baze med seboj reagirajo ter tvorijo soli. Soli so molekule sestavljene iz konjugiranih baz in konjugiranih kislin. Kaj pa so konjugirane baze in konjugirane kisline?


Ko naredimo raztopino neke kisline, le-ta protolizira na:

  • oksonijeve ione in

  • kislinski preostanek.

Kislinski preostanek je konjugirana baza dane kisline.


Enako velja za baze. Njihove raztopine vsebujejo protolizirane molekule:

  • hidroksidne ione in

  • bazni preostanek

Bazni preostanek je konjugirana kislina dane baze.


Ko zmešamo kislo in bazično raztopino med seboj, se konjugirana baza in konjugirana kislina združita v sol. Velja pa tudi obratno: ko razstavimo sol na posamezne ione, za te iste ione določimo kislino oziroma bazo iz katere so nastali. To je pomembno, saj nam je določitev njihovega izvora v pomoč pri določanju reaktivnosti posameznih soli.


Poglejmo si, kateri ioni reagirajo z vodo in kako.


Raztopine soli močnih kislin in močnih bazRaztopine soli močnih kislin in močnih baz so nevtralne. Poglejmo si na praktičnem primeru zakaj.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Raztopine soli močnih kislin in šibkih bazRaztopine soli iz močnih kislin in šibkih baz imajo rahlo kisel pH. Poglejmo si na praktičnem primeru zakaj.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Raztopine soli šibkih kislin in močnih bazRaztopine soli iz šibkih kislin in močnih baz imajo rahlo alkalen (bazičen) pH. Poglejmo si na praktičnem primeru zakaj.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Povzetek hidrolize posameznih soliPovzemimo zgornja poglavja: izvor posameznih ionov v soli je pomemben, saj vpliva na nadaljne reakcije v vodi. Ioni v vodi lahko reagirajo na različne načine, kar lahko povzroči nastanek hidroksidnih ali oksonijevih ionov. Raztopine soli tako niso nujno pH nevtralne.PufriPufri so snovi, ki se upirajo spremembi pH. Običajno so to zmesi:

  • šibkih kislin in soli njihovih konjugiranih baz

  • šibkih baz in soli njihovih konjugiranih kislin

Pufri kljub dodatku močne kisline ali močne baze ohranjajo začetni pH zmesi. To se zgodi zato, ker pufri lahko sproščajo protone ali pa vežejo oksonijeve ione.


Posamezni pufri imajo omejeno področje, v katerem lahko uravnovešajo spremembe pH. Območja, znotraj katerega lahko pufri kompenzirajo spremembe pH-ja, imenujemo pufrsko območje.


Pufri so izrednega pomena v bioloških sistemih, saj reakcije znotraj našega telesa in v celicah rastlin in živali delujejo samo pri določenih pH-jih. Potreben pH se vzdržuje prav s pomočjo pufrov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK