Stožnice
 

Stožnice vaja 7


Izračunaj presečišča hiperbole s koordinatnima osema. Določi tudi enačbi asimptot.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.