Stožnice
 

Stožnice vaja 6


Zapiši enačbo hiperbole, ki ima temeni v presečišču krožnice z osjo x, eno gorišče pa je točka . Zapišite tudi njeni asimptoti. Kakšen kot oklepata asimptoti oklepata z abscsno osjo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.