Hiperbola
 

Hiperbola vaja 15


V koordinatni sistem narišite hiperbolo (narišite tudi asimptoti). Izračunajte in zapišite presečišči hiperbole in premice .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič