Hiperbola
 

Hiperbola vaja 16


Izračunaj ploščino trikotnika, ki ima oglišča v goriščih hiperbole in koordinatnem izhodišču.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.