Imenovanje binarnih spojin
 

Imenovanje binarnih spojin
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Binarne spojine niso nič drugega kot spojine, ki so sestavljene iz dveh delov:

 • pozitivno nabitega dela,

 • negativno nabitega dela.


Spojine običajno običajno predstavljamo z njihovo molekulsko formulo. Molekulska formula je zapis, ki je v skladu z dejansko molsko maso spojine. Spojine lahko zapišemo enostavneje z njihovimi empiričnimi formulami. Sestavo nakažemo tako, da zapišemo atome ene za drugim in označimo njihovo število podpisano za simbolom.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Navodila za poimenovanje ionskih spojinPri poimenovanju ionskih spojin najprej:

 • navedemo kation (oziroma pozitivni del molekule) z osnovo imena v slovenščini

 • mu dodamo končnico -ev oziroma -ov
 • navedemo anion (negativni del molekule) z osnovo imena v latinščini

 • dodamo končnico -id.


Slika 1: splošni zapis za binarne spojine.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poimenovanje ionskih spojin z več atomiSpojine so lahko sestavljene iz več atomov hkrati. Pri poimenovanju uporabimo grške števnike, zato da navedemo število atomov prisotnih v molekuli:

 • di

 • tri

 • tetra

 • penta

 • itd...


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poimenovanje ionskih spojin po StockuImenovanje spojin po Stockovem sistemu je predvsem primerno za tiste elemente, ki lahko imajo več različnih oksidativnih stanj. Pri ionskih spojinah uporabljamo to poimenovanje predvsem za prehodne elemente. Namesto grških števnikov zapišemo oksidacijsko število pozitivno nabitega elementa, tako da za imenom zapišemo v oklepaju z rimskimi števkami oksidacijsko število.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Za kovine, ki spadajo v I., II. in III. skupino periodnega sistema velja, da imajo stalna oksidacijska števila in jih zato ni potrebno zapisati.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Navodila za poimenovanje binarnih spojin iz nekovinTudi binarne spojine iz nekovin lahko poimenujemo:

 • z grškimi števniki

 • po Stocku

Vendar pa pri binarnih spojinah iz nekovin lahko nastane zmeda. Medtem ko pri ionskih spojinah vemo, da kovine tvorijo vedno pozitivne ione, je pri nekovinah to težje določiti. Pri zapisovanju binarnih spojin nekovin simbole navajamo po slednjem vrstnem redu:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Najpogosteje velja, da v molekulski formuli zapišemo pozitivni del molekule na levo stran, na desno stran pa negativni del molekule. Obstajajo pa tudi izjeme:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vseeno poglejmo, kako lahko določimo oksidativno stanje pozitivno nabitega dela molekule.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poimenovanje spojin iz nekovin z grškimi števnikiPri poimenovanju z grškimi števniki veljajo ista pravila kot pri ionskih spojinah:

 • pozitivni del molekule zapišemo z osnovno v slovenskem jeziku in dodamo končnico -ev ali -ov,

 • v predponi z grškimi števniki navedemo število pozitivno nabitih atomov,

 • v drugem delu imena dodamo negativno nabite atome z latinsko osnovo in dodamo končnico -id,

 • v predponi z grškimi števniki povemo število negativno nabitih atomov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poimenovanje spojin iz nekovin po StockuPri poimenovanju po Stocku navedemo:

 • pozitivni del molekule zapišemo z osnovno v slovenskem jeziku in dodamo končnico -ev ali -ov,

 • za njim z latinskimi števkami v oklepaju navedemo oksidacijsko število,

 • v drugem delu imena dodamo negativno nabite atome z latinsko osnovo in dodamo končnico -id.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ionske spojine s večatomskimi ioniMed binarne spojine spadajo tudi skupki atomov, ki tvorijo kompleksnejše ione. Posebnost njihovega poimenovanja je uporaba trivialnih (enostavnih) imen. Mednje spadajo:

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK