Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Nedoločnik je osnovna oblika glagola in se v nemščini konča s končnico -en.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nedoločnik stoji v stavku skupaj z drugim glagolom. Natančneje, v stavku stoji z osebno glagolsko obliko, torej z glagolom, ki je spregan.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Uporaba samo nedoločnika ni zmeraj dovolj. Določeni glagoli se vežejo:

 • samo z nedoločnikom,

 • drugi pa s strukturo zu + nedoločnik.


Gornji primeri kažejo, da je od osebne glagolske oblike (ki stoji na drugem mestu) odvisno, ali moramo z nedoločnikom uporabiti tudi predlog zu ali ne. Kadar povežemo pomožni glagol z nedoločnikom, nikoli ne potrebujemo predloga zu:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ko pa želimo povezati dva polnopomenska glagola, po navadi uporabimo strukturo zu + nedoločnik:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nadaljevanju si bomo torej ogledali, kdaj:

 • uporabimo nedoločnik s predlogom zu,

 • uporabimo nedoločnik brez predloga zu,

 • sta mogoči obe možnosti.


Nedoločnik brez ZUNedoločnik brez predloga zu ob sebi zahtevajo naslednje skupine glagolov:


 • glagoli zaznavanja: sehen, hören, spüren, fühlen, ...


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • glagoli premikanja: gehen, kommen, fahren, laufen, ...


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • lassen


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • bleiben (v smislu, da se nič ne spremeni)


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • finden/haben (v povezavi z navedbo kraja)


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nedoločnik z ZUNedoločnik s predlogom zu ob sebi zahtevajo naslednje skupine glagolov:


 • glagoli, ki izražajo prizadevanje/načrt: sich bemühen, planen, probieren, versuchen, vorhaben ...


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • glagoli, ki izražajo mnenje: behaupten, denken, erwarten, hoffen, meinen, vermuten …


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • glagoli, ki izražajo dogovor/rezultat: abmachen, beschließen, gelingen, vereinbaren …


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • glagoli, ki izražajo začetek: anfangen, beginnen, starten …


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • glagoli, ki izražajo odločitev/namero: aufgeben, beabsichtigen, sich entscheiden, schwören, sich trauen, sich verpflichen, sich wagen, sich weigern …


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • besedne zveze iz glagola sein (biti) in pridevnika/deležnika: bereit sein, entschlossen sein, erlaubt sein, falsch sein, gesund sein, gewohnt sein, gut sein, richtig sein, überzeugt sein von, verboten sein …


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • besedne zveze iz glagola haben (imeti) in samostalnika: die Absicht haben, Angst haben, die Lust haben, Problem haben, Spaß haben …


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • posebni glagoli, ki ob nedoločniku spremenijo pomen: haben, sein, scheinen, brauchen, pflegen, wissen, verstehen, gedenken, kommen, bekommen.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Predlog zu stoji zmeraj pred glagolom. Kadar pa povežemo predlog zu z deljivim glagolom, postavimo tega med predpono in koren.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nedoločnik z ali brez ZUGlagoli lernen, helfen in lehren lahko ob sebi zahtevajo nedoločnik z ali brez predloga zu.


Strukturo brez predloga zu uporabimo, če sledi polnopomenskemu glagolu takoj glagol v nedoločniku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Strukturo s predlogom zu uporabimo, če sledijo polnopomenskemu glagolu: glagol v nedoločniku in še kakšna druga navedba (predmet, prislov itd.).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Dejan Klančič s.p.