Rentgenska cev in zavorno sevanje
 

Rentgenska cev in zavorno sevanje vaja 10


Nevzbujen atom vodika s kinetično energijo 15 eV se zaleti v mirujoč atom vodika. Trk atomov je neelastičen. Mirujoč atom je bil pred trkom v osnovnem stanju, po trku pa je prešel v prvo vzbujeno stanje in še vedno miroval. Izračunajte kinetično energijo prvega atoma po trku. Osnovno energijsko stanje vodikovega elektrona je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: NAVADIMO VAS, inštrukcije in prevajanje, Martin Vidmar sp