Rentgenska cev in zavorno sevanje
 

Rentgenska cev in zavorno sevanje vaja 11


Elektron s kinetično energijo 17,5 eV trči v mirujoči vodikov atom. Osnovno energijsko stanje elektrona vodikovega atoma je . Po trku atom še vedno miruje, elektron pa ima še 4,75 eV kinetične energije. V katerem vzbujenem stanju je vodikov atom po trku?


 

glavni avtor in urednik gradiva: NAVADIMO VAS, inštrukcije in prevajanje, Martin Vidmar sp