Ioni
 

Ioni vaja 1


Vstavi manjkajoče besede:


Kation nastane ko atom   elektron.

Kation ima   naboj.

Anion nastane ko atom   elektron.

Anion ima   naboj.


 

urednik gradiva: Ana ČEVDEK