Dopolni preglednico kationov. Glej primer. 

urednik gradiva: Ana ČEVDEK