Ion nekega atoma tvori s fluorom spojino . Zapiši spojino, ki bi jo atom tvoril s:
 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK