Ioni
 

Ioni vaja 22


Ion nekega atoma tvori spojino in ima enako število elektronov kot argon. O katerem atomu govorimo Zapiši simbol za njegov ion!


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK