Dopolni preglednico anionov. Glej primer: 

urednik gradiva: Ana ČEVDEK