Poklicna matura 2006, spomladanski rok
 

Iskanje ničel polinoma
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Iskanje ničel polinoma poteka na več različnih načinov:


Določanje kandidatov za ničlePotencialni kandidati za ničle so delitelji prostega člena in vodilnega koeficienta . V primeru, da je vodilni koeficient enak 1, potem so racionalne ničle cela števila.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V primeru, da je vodilni koeficient , potem so potencialne ničle racionalna števila , kjer a je delitelj prostega člena in b je delitelj vodilnega člena .


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Metode iskanja ničel polinoma z razcepom na linearne faktorjePolinom n-te stopnje lahko zapišemo tudi v ti. ničelni obliki. Pri določanju posameznih linearni faktorjev si lahko pomagamo z metodo:


Metoda izpostavljanja skupnega faktorjaPri izpostavljanju skupnega faktorja moramo prepoznati le-tega znotraj zapisanega polinoma.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Uporaba Vietovega pravila pri iskanju ničel polinomaPri razstavljanju polinomov na linearne faktorje se srečamo tudi s polinomom 2.stopnje. Pri iskanju ničel slednjega lahko uporabimo Vietovo pravilo.
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Uporaba formule za iskanje ničel kvadratne enačbeV primeru, ko je vodilni koeficient pri kvadratni enačbi različen od 1. Raje uporabimo formulo za iskanje ničel kvadratne enačbe, katere postopek je podrobneje razložen v poglavju Ničelna oblika in ničle kvadratne funkcije.


Obnovimo. Za polinom oblike:
velja

Če je diskriminanta , dobimo realne ničle.


V primeru, da je diskriminanta , dobimo kompleksne ničle z imaginarno enoto.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Metoda iskanja ničel polinoma z deljenjemPostopek deljenja polinomov lahko pogledamo v poglavju Deljenje polinomov. Pri iskanju ničel polinomov n-te stopnje lahko preverimo, ali pri deljenju izbranega polinoma z linearni polinomom dobimo ostanek nič. V tem primeru pri danem x imamo ničlo.


Če lahko kvocient polinoma z linearno funkcijo zapišemo kot:
potem je
ničla polinoma.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Metoda iskanja ničel polinoma s Hornerjevi algoritmomIskanje ničel s Hornerjevim algoritmom je tabelaričen postopek računanja vrednosti polinoma pri danem x. Računanje poteka izključno z posameznimi koeficienti, s tem se izognemo računanju visokih potenc.
V prvo vrstico zapišemo koeficiente danega polinoma , v drugi vrstici zapišemo potencialno ničlo . Po seriji enostavnih računskih operacij dobimo koeficiente polinoma nižje stopnje in ostanek . Če je dana vrednost ničla, potem je ostanekPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK