IV. skupina
 

IV. skupina vaja 1


Zapiši enačbo kemijske reakcije, s katero prikažeš pridobivanje čistega silicija iz kremenčevega peska.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nastja Mihelčič