IV. skupina
 

IV. skupina vaja 2


Razvrsti naštete elemente IV. skupine glede na njihov atomski polmer od najmanjšega do največjega. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nastja Mihelčič