Atomsko jedro in jedrske reakcije
 

Atomsko jedro in jedrske reakcije vaja 8


Poenostavljena reakcija zlivanja jeder, ki se dogaja na Soncu, gre takole:
Masa atoma vodika je 1,007825 u, masa nevtrona 1,008665 u in masa helija 4,002602 u. Izračunajte koliko energije se sprosti pri tej reakciji.


 

glavni avtor in urednik gradiva: NAVADIMO VAS, inštrukcije in prevajanje, Martin Vidmar sp