Atomsko jedro in jedrske reakcije
 

Atomsko jedro in jedrske reakcije vaja 9


Izračunaj masni defekt litija , če veš, da je njegova masa 7,016003 u. Masa protona je 1,007276 u, masa nevtrona pa 1,008665 u.


 

glavni avtor in urednik gradiva: NAVADIMO VAS, inštrukcije in prevajanje, Martin Vidmar sp