Atomsko jedro in jedrske reakcije
 

Atomsko jedro in jedrske reakcije vaja 11


Dana je reakcija:
Ugotovite ali je reakcija endotermna ali eksotermna. Masa urana je 235,043924 u, masa stroncija 93,915361 u, masa nevtrona 1,008665 u in masa ksenona 139,921647 u.


 

glavni avtor in urednik gradiva: NAVADIMO VAS, inštrukcije in prevajanje, Martin Vidmar sp