Atomsko jedro in jedrske reakcije
 

Atomsko jedro in jedrske reakcije vaja 10


Kolikšna mora biti valovna dolžina fotona, da razbije jedro helija na osnovne delce? Masa helijevega jedra je 4,00153 u, masa protona je 1,007276 u, masa nevtrona 1,008665 u.


 

glavni avtor in urednik gradiva: NAVADIMO VAS, inštrukcije in prevajanje, Martin Vidmar sp