matematika
Matematika za 4. letnik Gimnazije Slov. Bistrica (Odvod in integral)
4