informatika
PREGLEDNICE: Informatika za srednje šole
1
 
Urejanje podatkov v preglednicah
Oblikovanje podatkov v preglednicah
Formule v preglednicah
Funkcije v preglednicah
Grafikoni v preglednicah
Uporaba preglednic (7)