Rešene vaje za poglavje:
 

Uporaba preglednic

download pdf
Uporaba preglednic
odpri
  Prikaži teorijo [1]  


5.

Po spodnjih navodilih pripravi in reši preglednico za dane podatke:
 • Vsi podatki v tabeli naj bodo izpisani v pisavi Tahoma, velikost 11, modre barve.

 • V glavi tabele naj se besedilo preliva v dve vrstici. Zmanjšaj širino stolpcev.

 • Glava tabele naj bo osenčena z oranžnim senčenjem.

 • Tabela naj bo obrobljena z zunanjo debelo in notranjo tanko obrobo zelene barve.

 • Pred prvo vrstico vstavi novo vrstico, ki naj bo visoka 50 pik.

 • Vanjo natipkaj naslov preglednice: PROIZVODNJA ARTIKLA 109. Naslov naj bo zelene barve, združen in poravnan v sredini čez celo tabelo.

 • Poimenuj List 1 kot ARTIKEL 109, delovni zvezek pa PROIZVODNJA.

 • S funkcijo preštej število vseh delavcev.

 • Izračunaj skupno število proizvedenih artiklov za vsakega delavca s formulo.

 • Izračunaj skupno število proizvedenih artiklov po mesecih s funkcijo.

 • Izračunaj razliko med načrtovanimi in dejansko proizvedenimi artikli.

 • Izračunaj uspešnost posameznega delavca v odstotkih (koliko % načrtovanega je dosegel).Uspešnost naj bo izpisana v odstotkovni obliki na 3 decimalke natančno.

 • S pogojnim oblikovanjem rdeče barve označi vse uspešnosti, ki ne dosegajo 100%.

 • Izdelaj stolpčni grafikon, ki naj prikaže uspešnost posameznega delavca.

 • S funkcijo preštej število neuspešnih delavcev (niso dosegli norme).

 • V stolpcu J izpiši s funkcijo, ali je delavec več ko 90% uspešen. (da/ne)

 • Vsakemu delavcu, ki je presegel načrtovano število proizvodov, pripada 100 evrov nagrade. Vpiši znesek nagrade na delavca in oblikuj izpis v evrih.

 • S funkcijo izpiši v stolpcu K, kolikšen znesek nagrade bo prejel posamezen delavec.

 • S funkcijo preštej, koliko delavcev bo prejelo nagrado.

 • Na spletu poišči tečaj za ameriški dolar ter ga vpiši v celico pod preglednico.

 • Izračunaj vrednost nagrade v dolarjih v stolpcu L. Oblikuj izpis v USD.

 • S funkcijo izpiši: najmanjše in povprečno število proizvedenih proizvodov po mesecih.

 • V stolpcu M izračunaj strukturo proizvodnje po delavcih.

 • V stolpcu N izpiši za vsakega delavca nekakšno poročilo: "Tina je dosegla x,x %".

 • Izdelaj tortni grafikon za prikaz strukture proizvodnje po delavcih.

 • Izdelaj palični grafikon, ki naj prikaže skupno proizvodnjo po mesecih in delavcih.