Rešene vaje za poglavje:
 

Lastnosti linearne funkcije

download pdf
  Prikaži teorijo [1]