Kombinatorika
 

Kombinatorika vaja 12


V podjetju je 7 moških in 3 ženske. Na koliko načinov jih lahko razdelijo v tri pisarne, če so lahko v eni pisarni 4 osebe, v ostalih dveh pa po 3 osebe in če velja naslednje:

  • 3 ženske so v svoji pisarni,


  • ni posebnih zahtev, kako so razdeljeni po pisarnah,


  • v pisarni za 4 osebe naj bosta 2 moška in 2 ženski.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak