Kombinatorika
 

Kombinatorika vaja 4


Angleška abeceda šteje eno črko več kot slovenska. Iz obeh abeced tvorimo 5 črkovne besede. Kakšna je razlika med številoma:


  • besed angleške in slovenske abecede

  • besed, ki vsebujejo 3 samoglasnika in 2 soglasnike?

  • besed, ki vsebujejo 3 različne samoglasnike in 2 različna samoglasnika


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak