Kombinatorika
 

Kombinatorika vaja 60


Iz skupine fantov in deklet naključno izberemo osebe. Izračunajte verjetnost dogodka , da bodo izbrani trije fantje in eno dekle.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh