Kombinatorika: pravilo produkta in pravilo vsote
 

Kombinatorika: pravilo produkta in pravilo vsote vaja 14


Poznamo Morsejevo abecedo. Črke v tej abecedi so sestavljene iz pik in črtic. Ena črka je lahko določena z dvema znakoma, s tremi znaki ali s štirimi znaki. Koliko črk lahko sestavimo s takšnim načinom sestavljanja?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak