Kombinatorika
 

Kombinatorika vaja 76


S črkami besede SONČEK sestavljamo besede dolžine 4 brez ponavljanja črk.

Koliko besed:


  • lahko sestavimo,


  • lahko sestavimo iz samih soglasnikov,


  • se začne s samoglasnikom,


  • se začne in konča s soglasnikom,


  • se začne s črko Č,


  • vsebuje črko K?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Plavčak