Kombinatorika
 

Kombinatorika vaja 88


V spodnjih nalogah upoštevajte lastnosti binomskih simbolov.


 • Za katera naravna števila n so , , prvi trije členi geometrijskega zaporedja?


 • Imamo polinom . Za katero naravno število n (n > 1) sta koeficienta in tega polinoma enaka?


 • V ravnini so narisane tri različne vzporedne premice p, q in r ter 12 različnih točk:

  • 5 točk leži na premici p

  • 4 točke na premici q

  • 3 točke pa na premici r.


  Koliko trikotnikov z oglišči v teh točkah lahko narišemo, če naj ena stranica trikotnika leži na premici p?


  Koliko trapezov z oglišči v teh točkah lahko narišemo, če naj ena osnovnica trapeza leži na premici p?


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.