Matura 2016, jesenski rok, osnovni nivo
 

Matura 2016, jesenski rok, osnovni nivo vaja 7


Vsako število v zgornjem stolpcu preglednice je enako enemu številu v spodnjem stolpcu. Izrazi v spodnjem stolpcu so označeni s črkami od A do K.


V preglednico v za to namenjen prostor vpišite črko izraza, ki je enak izrazu v zgornjem stolpcu preglednice (prva vrstica je že pravilno izpolnjena).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.