Matura 2016, jesenski rok, osnovni nivo
 

Matura 2016, jesenski rok, osnovni nivo vaja 6


V enakokrakem trikotniku ABC merita kraka AC in BC , osnovnica AB pa . Točka D je razpolovišče osnovnice AB. Točka E je nožišče (pravokotna projekcija točke B na stranico AC) višine na stranico AC. Narišite skico.


  • Dokažite, da sta trikotnika ADC in AEB podobna.

  • Brez računala izračunajte razdaljo od oglišča B do nasprotnega kraka. Rezultat naj bo točen.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.