Zaporedja fb
 

Končna geometrijska vrsta




Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Končna geometrijska vrsta je vsota prvih n členov geometrijskega zaporedja , kjer je :




To pomeni, da vsoto končne geometrijske vrste dobimo tako, da med seboj seštejemo končno število prvih členov geometrijskega zaporedja. Označimo jo z .


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Obrazec za vsoto končne geometrijske vrste



Imamo in želimo izračunati priročnejši obrazec za . Ker gre za geometrijsko zaporedje, vemo, da velja: . Končno geometrijsko vrsto lahko namesto




zapišemo kot:




Poglejmo, kako lahko preoblikujemo enačbo (1):





Obrazec za vsoto končne geometrijske vrste (za vsoto prvih n členov geometrijskega zaporedja), kjer je , je:





Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »



glavni avtor in urednik gradiva: Inka Frolov