Kvadratni koren
 

Kvadratni koren vaja 6


Zapiši kvadratni koren števila in ga izračunajte s pomočjo žepnega računala. Dobljeni rezultat zaokrožite na tri mesta.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej