Kvadratni koren
 

Kvadratni koren vaja 7


Zapiši kvadratni koren števila in ga izračunajte s pomočjo žepnega računala. Dobljeni rezultat zaokrožite na dve mesti natančno.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej