Kvadratni koren
 

Kvadratni koren vaja 8


Zapiši kvadratni koren števila in ga izračunajte s pomočjo žepnega računala. Dobljeni rezultat zaokrožite na tri decimalna mesta.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej